Siirry sisältöön

Hoitoonpääsy sote-palveluissa

Hoitoonpääsystä säädetään terveydenhuoltolaissa (hoitotakuu). Kiireetöntä hoitoa tarjotaan hyvinvointialueella asuville sosiaali- ja terveyskeskuksissa. Hoitoonpääsylle on säädetty tietyt enimmäisajat. Hyvinvointialueen pitää julkaista verkkosivuillaan tietoa hoitoon pääsystä ja odotusajoista.

  • Terveyskeskukseen tai muuhun perusterveydenhuollon toimintayksikköön pitää saada yhteys arkisin saman päivän aikana.
  • Kiireettömän sairaanhoidon ensimmäinen hoitotapahtuma on järjestettävä arviointia seuraavien 14 vuorokauden aikana, jos hoitoon hakeutumisen syynä on sairastuminen, vamma, pitkäaikaissairauden vaikeutuminen, uusien oireiden esilletulo tai toimintakyvyn aleneminen.
  • Enimmäisajat eivät koske hoito- tai kuntoutussuunnitelman mukaisia hoitotapahtumia, käyntejä perusterveydenhuollossa toimivan muiden lääketieteen erikoisalojen kuin yleislääketieteen erikoislääkärin vastaanotolla eikä hoitotapahtumia, jotka tehdään yksinomaan 22 §:ssä tarkoitetun tai muuten terveydenhuollossa laadittavan todistuksen tai lausunnon saamiseksi.

Tietoa kiireettömään hoitoon pääsystä Satakunnan hyvinvointialueella

Erikoissairaanhoidon odotusajat

Ikääntyneiden sosiaalipalveluiden odotusajat (1.7. – 31.12.2023)

Palvelu tai prosessiOdotusajat 1.7.-31.12.2023
Palvelutarpeen selvittäminen86 % toteutunut alle 7vrk kuluessa
Kotiin annettavat palvelutka 3 vrk  (alle 7vrk)
Omaishoidontukika  3 kk
Ympärivuorokautinen palveluasuminenka 36,2 vrk  (alle 3 kk )

Ohjaava lainsäädäntö