Siirry sisältöön

Asuminen

Satakunnan hyvinvointialueen kaikki ara-vuokra-asunnot on tarkoitettu erityisryhmien ympärivuorokautiseen ja yhteisölliseen asumiseen. Erityisryhmille tarkoitettua asumista tarjotaan Satakunnan hyvinvointialueella muistisairaille ja huonokuntoisille vanhuksille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, vammaisille sekä tukea tarvitseville nuorille.

Valtion tuella rakennettujen vuokra-asuntojen asukasvalintaa ohjaavat periaatteet, jotka perustuvat lakiin. Valintaperusteita ovat asunnon tarve, varallisuus ja tulot sekä avustuspäätöksen mukaiseen erityisryhmään kuuluminen. Erityisryhmäkohteiden ollessa kyseessä tulee selvittää, että hakija kuuluu avustuspäätöksen mukaiseen erityisryhmään ja että hän tarvitsee asumiseensa erityistä tukea.

Sosiaalihuoltolainsäädännöstä johtuva oikeus saada asumispalveluja ei yksin riitä asukasvalintaperusteeksi. Asukasvalinnassa on aina selvitettävä palvelutarpeenarvioinnin lisäksi myös hakijan varallisuus ja tulot.

Lisätietoja asunnoista

Saat lisätietoja hyvinvointialueen vuokra-asunnoista sähköpostilla osoitteesta vuokrat(at)sata.fi

Hyvinvointialueen ARA-asumisyksiköt

Ikääntyneiden asumisyksiköt

 • Jokihelmi, Pori
 • Jokiranta, Pori
 • Kiilarinne, Merikarvia
 • Kotikaari, Rauma
 • Mansikkapaikka, Rauma
 • Palmu-Pori, Pori
 • Palvelukoti Kaariranta ryhmäkoti, Huittinen
 • Palvelutalo Keinustooli, Nakkila
 • Puhurikoti, Pori
 • Puutarhakoti, Pori
 • Snällintupa, Pori
 • Tolppamäki, Eura
 • Viljavainio

Lasten ja nuorten asumisyksiköt

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumisyksiköt